A+ A-

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής Καλλιτεχνών σε Ξενοδοχεία για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.




Κείμενου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής Καλλιτεχνών
σε ξενοδοχεία για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.
Δείτε και τυπώστε το κέιμενο (pdf)

Παράρτημα ΙΙΙ- Οικονομική Προσφορά
Τυπώστε το έντυπο

Παράρτημα ΙV- Φύλλο Συμόρφωσης
Τυπώστε το έντυπο

Παράρτημα V- Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Τυπώστε το έντυπο