A+ A-

"Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εντύπων, προγραμμάτων, αφισών, φυλλαδίων, καρτών και φακέλων για τις ετήσιες ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.Κείμενου Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την Προμήθεια εντύπων, προγραμμάτων, αφισών, φυλλαδίων,
καρτών και φακέλων για τις ετήσιες ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.
Δείτε και τυπώστε το κέιμενο (pdf)


Οικονομική Προσφορά
Τυπώστε το έντυπο

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Τυπώστε το έντυπο


Απαντήσεις και Διευκρινίσεις σε Ερωτήματα Ενδιαφερομένων

Διευκρίνιση:
Να ληφθεί υπόψη ότι στη σελίδα 15 εκ παραδρομής αναφέρεται ότι στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
θα περιλαμβάνεται το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.