A+ A-

Διαβούλευση για την αναβάθμιση του Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών του

Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών  στο ΕΣΗΔΗΣ  που αφορά  στην Αναβάθμιση  του οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών»


Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση χωρίς δέσμευση των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού που αφορά την «Αναβάθμιση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών».

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης υποδιαιρείται σε Τμήματα ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ (1) : «ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ», εκτιμώμενης 
 αξίας 220.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ : 52.800,00 €) συνολική αξία
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 272.800,00 €.

ΤΜΗΜΑ (2) : «ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ CHRISTIE CRIMSON WU25», εκτιμώμενης αξίας
15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 3.600,00 €) συνολική αξία  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% 18.600,00 €.

ΤΜΗΜΑ (3) : «VIDEO SCALERS ΚΑΙ VIDEO SWITCHERS», εκτιμώμενης αξίας 38.000,00 €
πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 9.120,00 €) συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
47.120,00 €.

ΤΜΗΜΑ (4) : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΤΥΠΟΥ Α, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ», εκτιμώμενης αξίας
275.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 66.000,00€) συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% 341.000,00 €.

ΤΜΗΜΑ (5) : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΤΥΠΟΥ Β», εκτιμώμενης αξίας 35.000,00 €
πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 8.400,00 €) συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
43.400,00 €.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Ο.Μ.Μ.Α. (http://www.megaron.gr) και πιο συγκεκριμένα στη διαδρομή Προκηρύξεις –> Διαβούλευση με τίτλο «Αναβάθμιση  του οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών».
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΑ (http://www.megaron.gr) με τα στοιχειά των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.
Ο Ο.Μ.Μ.Α. δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Δείτε τις προδιαγραφές