A+ A-

Tribute to Aris Garoufalis

MUSICAL EVENINGS IN THE DIMITRIS MITROPOULOS HALL

Works by J.S. Bach, F. Liszt, R. Korskov, S. Rachmaninov, P. Dukas, En. Granados, R. Schumann, F. Schubert

Maira Milolidaki soprano
Georgios Demertzis violin
Titos Gouvelis, Dimitris Papatheodorou,
Lida Masoura, Thanasis Apostolopoulos
piano
Nikos Ginos clarinet