A+ A-

«Teach me tonight»
Dimitris Kalantzis - Jazz Ensemble Conservatory of Athens

Loukia Palaiologou song
Dimitris Kalantzis piano
Takis Paterelis alto saxophone
Dimitris Papadopoulos trumpet
Spiros Panagiotopoulos, George Polychronakos tympani
Periklis Trivolis double bass
Yannis Loukatos guitar