A+ A-

Titos Patrikios - Kiki Dimoula:
"Poetry today"


MEGARON PLUS

Discussion on the subject of: “Society and Poetry”

Co-ordination:
Nasos Vagenas, poet