A+ A-

Mikis Theodorakis'
birthday in the Concert Hall Garden

CONCERTS IN THE CONCERT HALL GARDEN

Mikis Theodorakis' birthday in the Concert Hall Garden

Eleni Vitali, Zaharias Karounis, Betty Harlafti
and the “Mikis Theodorakis” Popular Orchestra