A+ A-

Dimitris N. Maronitis:
“Statement – Response – Dialogue”


MEGARON PLUS

Discussion: Dimitris N. Maronitis, Giorgos Dertilis
Intermediary: Katerina Schina
Director: Katerina Evangelakou
Music: Nikos Xydakis
Readers: Dimitris N. Maronitis, Reni Pittaki, Yiannis Tsortekis, Vasilis Papavasileiou