Το διεθνές συνέδριο Devoxx Greece 2023 έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 04 έως τις 05 Μαΐου 2023. Το συνέδριο είχε 1.200 συμμετοχές

Γραμματεία Συνεδρίου: SoftConf