Το 11th Ιnternational Aerosol Conference έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 04 έως 09 Σεπτεμβρίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.000 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: CONVIN