Το διεθνές συνέδριο Semantic Web έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 06 έως τις 10 Νοεμβρίου 2023. Στο συνέδριο συμμετείχαν 400 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: CONVIN S.A.