Το 13Ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 07 έως τις 08 Απριλίου 2023. Το συνέδριο είχε 3.400 συμμετοχές

Οργάνωση: Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας