Το 6th Athens Shoulder Course έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 07 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2024.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 350 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: CONCO Meetings & Events