Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα «Με το βλέμμα στον άνθρωπο» διεξήχθη με πλήρη επιτυχία στο Μέγαρο από 10 έως 11 Νοεμβρίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1050 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: ERA Congresses and Events