Το  13th International Congress on Autoimmunity έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.000 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: Kenes Group