Το 3rd Hellenic Biocluster Forum έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου 2023. Στο συνέδριο συμμετείχαν 350 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: Erasmus