Το 7TH World Congress on Vascular Access έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 680 σύνεδροι με φυσική παρουσία και 59 σύνεδροι με διαδικτυακή παρουσία.

Γραμματεία Συνεδρίου: World Congress Vascular Access