Το  31ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης με θέμα «Υπέρταση και Καρδιαγγειακή Προστασία» – ESH 2022 έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.600 σύνεδροι με φυσική παρουσία και 2.400 σύνεδροι με διαδικτυακή παρουσία.

Γραμματεία Συνεδρίου: ΑΙΜ Group International