Το NATA Annual Symposium on Patient Blood Management, Haemostasis and Thrombosis Society έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 20 έως τις 22 Απριλίου 2023.

Γραμματεία Συνεδρίου: NATA: Network for the Advancement of Patient Blood Management, Haemostasis and Thrombosis