Το Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.200 σύνεδροι με φυσική παρουσία και 516 σύνεδροι με διαδικτυακή παρουσία.