Το συνέδριο 11th Trends in Medical Mycology (TIMM-11) έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2023. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.000 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: Congress Care