Το 8ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό συνέδριο διεξήχθη με πλήρη επιτυχία στο Μέγαρο από 23 έως 24 Σεπτεμβρίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 220 σύνεδροι με φυσική παρουσία και 600 με διαδικτυακή παρουσία.

Γραμματεία Συνεδρίου: INVENTICS AE – Medevents.gr