Η 3η επιστημονική εκδήλωση δερματολογίας αφροδισιολογίας Innovation @ASygros έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 23 έως τις 25 Μαΐου 2024. Στο συνέδριο συμμετείχαν 500 σύνεδροι.
Γραμματεία Συνεδρίου: ERA Congresses and Events