Το 14ο Συμπόσιο Περιοδοντολογίας έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου 2023. Στο συνέδριο συμμετείχαν 270 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: CONVIN S.A.