Το  34ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ με τίτλο: «PLASTICITY Ηγεσία χωρίς Αυτοματισμούς» έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από 26-27 Μαΐου 2023. Στο συνέδριο συμμετείχαν 500 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: ΕΑΣΕ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ