Το συνέδριο « Καινοτομίες στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία: από την έρευνα στην κλινική πράξη » πραγματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία στο Μέγαρο από 26 έως 28 Μαΐου 2022. Συμμετείχαν 620 σύνεδροι.

 

Γραμματεία Συνεδρίου: ERA Congresses and Events

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.