Το  14o Πανελλήνιο συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από 26-28 Μαΐου 2023. Στο συνέδριο συμμετείχαν 600 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: ERA Congresses & Events