Το 17Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς διεξήχθη με πλήρη επιτυχία στο Μέγαρο από 27 έως 29 Ιανουαρίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 435 σύνεδροι με φυσική παρουσία και 215 με διαδικτυακή παρουσία.

 

Γραμματεία Συνεδρίου: ERA Congresses and Events

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.