Το 26Ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ύπνου έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.900 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: Congrex Switzerland Ltd.