Το 20th International Myeloma Society Annual Meeting έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Στο συνέδριο συμμετείχαν 2.295 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: SPARGO, Inc.