Το συνέδριο FoodMicro2022 έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου. Στο συνέδριο συμμετείχαν 540 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: CONVIN