Παροχή Υπηρεσιών διαμονής καλλιτεχνών  για τις ανάγκες εκδηλώσεων και παραστάσεων  για 2 έτη –

ΣΠ 5/2021

Ανακοίνωση για άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών