«Αντικατάσταση μηχανισμών επαναφοράς  θυρών των αιθουσών  Χρ. Λαμπρακή, Δημήτρη Μητρόπουλου, Αλ. Τριάντη, Banquet και την επισκευή ξύλινων και μεταλλικών θυρών στο Φουαγιέ Μουσών,Φουαγιέ αίθουσας Ν. Σκαλκώτα, στην ράμπα, στην περιοχή της υπηρεσιακής αυλής και την περιοχή της αίθουσας Χρήστου Λαμπράκη του Μεγάρου  Μουσικής Αθηνών»

Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word