Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια  ενός (1) βιντεοπροβολέα με δύο (2) φακούς σε flight case»

Απόφαση παράτασης