Προκηρύξεις Archives - Σελίδα 2 από 7 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα Νέα του Μεγάρου

OK
Megaron logo for tenders-june22

Παροχή Υπηρεσιών σταθερής – κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ για τις ανάγκες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Διακήρυξη (5/2022) Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνσιμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές- Τεχνική προσφορά Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Megaron logo for tenders-june22

Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών του υπ’ αριθμ. 6/2022 Διαγωνισμού

Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και ΗλεκτρονικήςΑποσφράγισης των προσφορών του υπ’ αριθμ. 6/2022 Διεθνούς Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος τουΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς καιΑπαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού»

Megaron logo for tenders-june22
Megaron logo for tenders-june22

Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού 

Διακήρυξη 6/2022 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Πίνακες Συμμόρφωσης Διευκρινήσεις επί του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (6/2022)

Megaron logo for tenders-june22

Προμήθεια τεσσάρων (4) βιντεοπροβολέων ανάλυσης WUXGA ή υψηλότερης για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ΟΜΜΑ

Διακήρυξη 4/2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  Απαιτήσεις Τεχνικές Προδιαγραφές  – Τεχνική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διευκρινήσεις επί του του Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2022) για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) βιντεοπροβολέων ανάλυσης WUXGA ή υψηλότερης για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ΟΜΜΑ».

Megaron logo for tenders-june22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση ένδεκα (11) θέσεων μουσικών εκτελεστών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Α. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένδεκα (11) θέσεις μουσικών εκτελεστών, που θα απασχοληθούν στον Ο.Μ.Μ.Α. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  διάρκειας εννέα (9) μηνών για την συμμετοχή τους σε συναυλίες παραγωγής του Ο.Μ.Μ.Α. που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι τον Ιούνιο του 2023, στο πλαίσιο του […]

logo Megaron

Απόφαση για την παράταση προθεσμίας

Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών του υπ’ αριθμ. 2/2022 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος χώρου/κήπου»

logo Megaron

Διακήρυξη (3/2022) Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

«Προμήθεια δύο (2) ασύρματων τηλεχειριζόμενων σκηνικών βαγονιώνγια τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ΟΜΜΑ» Προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Διακήρυξη (3/2022) Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Παράρτημα ΙΙΙ- Απαιτήσιες Τεχνικές Προδιαγραφές- Τεχνική προσφορά Παράρτημα IV – Οικονομική Προσφορά

logo Megaron

Διακήρυξη 2/2022 «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος χώρου/κήπου»

Διακήρυξη 2/2022 «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος χώρου/κήπου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών του υπ’ αριθμ. 2/2022 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του […]

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και μάθετε τα νέα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.