Προκηρύξεις Archives - Σελίδα 3 από 7 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα Νέα του Μεγάρου

OK
logo Megaron

Διακήρυξη ( 1/2022) Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής «Προμήθεια έντυπων προγραμμάτων, αφισών, φυλλαδίων, καρτών και φακέλων για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.»

Διακήρυξη Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Διευκρινήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό (1/2022) για την “Προμήθεια έντυπων προγραμμάτων, αφισών, φυλλαδίων, καρτών και φακέλων” για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.

logo Megaron

Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΜΜΑ και του περιβάλλοντος χώρου/ κήπου

Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 1/2021 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΜΜΑ και του περιβάλλοντος χώρου/ κήπου

logo Megaron

«Παροχή υπηρεσιών ανάπλασης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου/κήπου του Ο.Μ.Μ.Α.»

Παράταση και Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 6/2021 για την παροχή υπηρεσιών ανάπλασης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου/κήπου του Ο.Μ.Μ.Α

logo Megaron

Σχόλια Διαβούλευσης (Συστημικός Αριθμός) : 21DIAB000020051 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΟΜΜΑ»

Σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ για την οριστικοποίηση του τεύχουςδιακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Θέμα «ΨηφιακόςΜετασχηματισμός του Ο.Μ.Μ.Α.»

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και μάθετε τα νέα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.