Προκηρύξεις Archives - Σελίδα 4 από 7 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα Νέα του Μεγάρου

OK
logo Megaron
logo Megaron

«Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΜΜΑ»

 « Μοναδικός Κωδικός της Διαβούλευσης είναι : 21DIAB000020051» Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ  για την οριστικοποίηση του τεύχους διακήρυξης  του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ο.Μ.Μ.Α». Προϋπολογισμός  – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των :  τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων, τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (€3.629.032,26), […]

logo Megaron

Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια  ενός (1) βιντεοπροβολέα με δύο (2) φακούς σε flight case» Απόφαση παράτασης

logo Megaron

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) βιντεοπροβολέα με δύο (2) φακούς σε flight case

Αριθμός Διακήρυξης: 7/2021 Hλεκτρονικός  διαγωνισμός  με τίτλο «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια  ενός (1) βιντεοπροβολέα με δύο (2) φακούς σε flight case»: Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word) ΕΕΕΣ pdf Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ για παράταση της  καταληκτικής ημερομηνίας  Αποσφράγισης Προσφορών. Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ για δεύτερη παράταση της […]

logo Megaron

«Παροχή υπηρεσιών ανάπλασης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου/κήπου του Ο.Μ.Μ.Α.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  6/2021 Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word) EEEΣ (pdf) Διευκρινίσεις Παράταση και Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 6/2021 για την παροχή υπηρεσιών ανάπλασης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου/κήπου του Ο.Μ.Μ.Α

logo Megaron
logo Megaron

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Παροχή Υπηρεσιών διαμονής Καλλιτεχνών για τις ανάγκες εκδηλώσεων και παραστάσεων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για δύο έτη»

Διακήρυξη Σ.Π. 5/2021 Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (word)  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – T.E.Y.Δ. (word) Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ Παράτασης   Υποβολής και Αποσφράγισης  Προσφορών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και μάθετε τα νέα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.