Προκηρύξεις Archives - Σελίδα 7 από 9 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα Νέα του Μεγάρου

OK
logo Megaron

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Παροχή Υπηρεσιών διαμονής Καλλιτεχνών για τις ανάγκες εκδηλώσεων και παραστάσεων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για δύο έτη»

Διακήρυξη Σ.Π. 5/2021 Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (word)  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – T.E.Y.Δ. (word) Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις Απόφαση Γ.Δ. ΟΜΜΑ Παράτασης   Υποβολής και Αποσφράγισης  Προσφορών.

logo Megaron

Παράταση Αποσφράγισης Προσφορών για τον Διεθνή Διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΜΜΑ και του περιβάλλοντος χώρου/ κήπου»

Απόφαση Γενικής Διυθύντριας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την Παράταση  Αποσφράγισης Προσφορών

logo Megaron

«Παροχή Υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α. για 2 έτη»

Συνοπτικός Διαγωνισμός 4/2021 για την «Παροχή Υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για  τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α. για 2 έτη» Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (word) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – T.E.Y.Δ. (word)

logo Megaron

Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Μ.Μ.Α

Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Μ.Μ.Α

logo Megaron

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 3Α/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ξύλινων επίπλων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών»

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρ. Ε. 3Α/2021 «Συντήρηση και επισκευή ξύλινων επίπλων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών» – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

logo Megaron

«Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού»

Διαβούλευση  με τίτλο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΟΜΜΑ, Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών, Προμήθεια σχετικού λογισμικού καθώς και Απαραίτητου Τεχνολογικού Εξοπλισμού» Μοναδικός Κωδικός της Διαβούλευσης: 21DIAB000016571 Πρόσκληση σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης με Ανοικτή Διαβούλευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ Σχόλια Διαβούλευσης (Συστημικός Αριθμός) : 21DIAB000016571 με τίτλο -> «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του […]

logo Megaron

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών μαγνητοσκόπησης παραστάσεων για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α. κατά το έτος 2021»

Διακήρυξη 3α/2021  Τεύχος Διαγωνισμού – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – TEYΔ word

logo Megaron

«Συντήρηση και επισκευή ξύλινων επίπλων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών»- Ματαίωση

Πρ.Ε. 3A/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ξύλινων επίπλων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών», εκτιμώμενης αξίας έως του ποσού των 6.000,00 € πλέον ΦΠΑ Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ word ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και μάθετε τα νέα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.