Προκηρύξεις Archives - Σελίδα 7 από 7 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα Νέα του Μεγάρου

OK
logo Megaron

«Προμήθεια και τοποθέτηση μοκετών και πλαστικού δαπέδου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών»

Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word) COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

logo Megaron

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών»

Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word) COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word) Διευκρινίσεις

logo Megaron

«Προμήθεια, αντικατάσταση και αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων και επενδύσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών»

Πρ.Ε. 4/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word) COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡ Ε 4 2020 Διευκρινήσεις επί της υπ. αριθ. 4/2020Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, […]

logo Megaron

Παροχή υπηρεσιών διαμονής καλλιτεχνών σε ξενοδοχεία για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.

Τεύχος συνοπτικού διαγωνισμού 1/2020 Παράρτημα ΙΙ -Τεχνική προσφορά Παράρτημα ΙΙΙ– Οικονομική προσφορά Παράρτημα IV- Φύλλο συμμόρφωσης Παράρτημα V– τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης Υπόδειγμα Cover Προσφοράς

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και μάθετε τα νέα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.