Προκηρύξεις Archives - Σελίδα 8 από 9 - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα Νέα του Μεγάρου

OK
logo Megaron

Παροχή υπηρεσίας υδραυλικής δοκιμής και πλήρωσης φιαλών των μόνιμων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης στον Ο.Μ.Μ.Α.

Τεύχος Διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – TEYD word Παροχή διευκρινίσεων

logo Megaron

Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και internet για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α.

Πρ. 2/2020 Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και internet για τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α. Τεύχος Διαγωνισμού Υπόδειγμα Cover Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ  –  Οικονομική προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Φύλλο Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΤΕΥΔ Διευκρινίσεις (11/1/2021)

logo Megaron

Αποκατάσταση βαφών τεχνοτροπίας στα φουαγιέ ισογείου και πλατείας της αίθουσας Χρ. Λαμπράκη, στο φουαγιέ Banquet και στο φουαγιέ Μουσών του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Πρ. Ε. 9/2020 “Αποκατάσταση βαφών τεχνοτροπίας στα φουαγιέ ισογείου και πλατείας της αίθουσας Χρ. Λαμπράκη, στο φουαγιέ Banquet και στο φουαγιέ Μουσών του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών” Τεύχος Πρόσκλησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διευκρινίσεις

logo Megaron

Προμήθεια, αντικατάσταση και αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων και επενδύσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πρ.Ε. 4α/2020 “Προμήθεια, αντικατάσταση και αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων και επενδύσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών” Τεύχος Πρόσκλησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

logo Megaron

Αντικατάσταση μηχανισμών επαναφοράς θυρών

«Αντικατάσταση μηχανισμών επαναφοράς  θυρών των αιθουσών  Χρ. Λαμπρακή, Δημήτρη Μητρόπουλου, Αλ. Τριάντη, Banquet και την επισκευή ξύλινων και μεταλλικών θυρών στο Φουαγιέ Μουσών,Φουαγιέ αίθουσας Ν. Σκαλκώτα, στην ράμπα, στην περιοχή της υπηρεσιακής αυλής και την περιοχή της αίθουσας Χρήστου Λαμπράκη του Μεγάρου  Μουσικής Αθηνών» Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ […]

logo Megaron

Προμήθεια Οθόνης προβολών (τύπου roll screen)
για την αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος»
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word

logo Megaron

«Εργασίες ελαιοχρωματισμού και προμήθεια χρωμάτων
για την περίφραξη (κιγκλιδώματα) του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών»

Αριθμός πρόσκλησης :  ΠΡ.3/2020 Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  word ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  word Διευκρινίσεις Κάτοψη περιβάλλοντος χώρου

logo Megaron

«Προμήθεια και τοποθέτηση μοκετών και πλαστικού δαπέδου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών»

Τεύχος Πρόσκλησης – Αρχείο pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (word) COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και μάθετε τα νέα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.