Διευκρινήσεις επί του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (6/2022)