Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 1/2024 «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ασφαλείας του κτιριακού συγκροτήματος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών»