10-13 Σεπτεμβρίου 2023
Το IFFS 2023 World Congress έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2023. Στο συνέδριο συμμετείχαν 600 σύνεδροι.

Γραμματεία Συνεδρίου: Erasmus Conferences  & Events S.A.