Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης των προσφορών του υπ’ αριθμ. 5/2022 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
«Παροχή Υπηρεσιών σταθερής – κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ για τις ανάγκες
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών»