Απόφαση Γενικής Διευθύντριας του Ο.Μ.Μ.Α για την παράταση υποβολής σχολίων και τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας