Διευκρινήσεις επί του υπ. αριθ. 2/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας υδραυλικής δοκιμής και πλήρωσης φιαλών των μόνιμων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης στον Ο.Μ.Μ.Α.»