Απόφαση Γενικής Διευθύντριας ΟΜΜΑ για την Παράταση Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών