Πρ.Ε. 4α/2020 “Προμήθεια, αντικατάσταση και αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων και επενδύσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών”

Τεύχος Πρόσκλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ COVER ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ