Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Α. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένδεκα (11) θέσεις μουσικών εκτελεστών, που θα απασχοληθούν στον Ο.Μ.Μ.Α. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  διάρκειας εννέα (9) μηνών για την συμμετοχή τους σε συναυλίες παραγωγής του Ο.Μ.Μ.Α. που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι τον Ιούνιο του 2023, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος του Ο.Μ.Μ.Α. καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων της υπό συγκρότηση Ορχήστρας του Οργανισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/8/2022:

Δεδομένων των ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους και της ανάγκης για περαιτέρω διευκρινίσεις, ανακοινώνεται η αναβολή των ακροάσεων.

Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

Πλήρες κείμενo πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Παράρτημα Ι εδώ

Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση εδώ