Kύκλος | «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας»

Τετάρτη 13 Απριλίου | 19:00

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Έναρξη διανομής δελτίων | 17:30

Ομιλητές

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Σύμβουλος περιβάλλοντος, μελετητής «Master Plan για το Νέο Δάσος»,

Εταιρεία «Ύλη»-Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος

«Μια ολιστική προσέγγιση για την αναγέννηση του δάσους»

ΘΕΚΛΑ Κ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ

Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας

«Το πρόγραμμα αναδάσωσης: μύθοι και πραγματικότητες»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Μάρκετινγκ & Οικονομικής Επιχειρήσεων Ξύλου, 

Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

«Η οικονομία του δάσους: Πώς οι πόροι του δάσους επιστρέφουν σε αυτό»

Δρ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής

υπό τον συντονισμό του καθηγητή Dr Johann Georg Goldammer

«Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα»,

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

«Η συμβολή της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής για τις “Προοπτικές

Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα” στον σχεδιασμό

για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας»

Συντονισμός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

Πρόεδρος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ

και επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας        

Σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ

O νέος κύκλος διαλέξεων «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας» του Mεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Megaron Plus, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ συνεχίζεται

την Τετάρτη 13 Απριλίου στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος με τη δεύτερη διάλεξη που εστιάζει στο «Νέο δάσος της Βόρειας Εύβοιας». Η βραδιά αρχίζει με τον Ηλία Αποστολίδη, σύμβουλο περιβάλλοντος καιμελετητή «Master Plan για το Νέο Δάσος» (Εταιρεία «Ύλη»-Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος), ο οποίος θα παρουσιάσει την ομιλία με τίτλο «Μια ολιστική προσέγγιση για την αναγέννηση του δάσους». Ακολουθεί η Θέκλα Κ. Τσιτσώνη, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, η οποία θα προσεγγίσει το θέμα «Το πρόγραμμα αναδάσωσης: μύθοι και πραγματικότητες». Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Μάρκετινγκ & Οικονομικής Επιχειρήσεων Ξύλου και Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η διάλεξη του οποίου τιτλοφορείται «Η οικονομία του δάσους: Πώς οι πόροι του δάσους επιστρέφουν σε αυτό». Το πρόγραμμα της δεύτερης ενότητας ομιλιών για το Νέο Δάσος της Βόρειας Εύβοιας θα κλείσει με τον Γαβριήλ Ξανθόπουλο, εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής «Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα» (υπό τον συντονισμό του καθηγητή Dr Johann Georg Goldammer) και Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Στη διάλεξή του, θα μιλήσει στο κοινό για τη «Συμβολή της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής για τις “Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα” στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας».

Τη συζήτηση συντονίζει ο Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ και Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας. Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30.

Στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου έχει προγραμματιστεί μία ακόμη εκδήλωση στις 17 Μαΐου.

H αναγέννηση του Νέου Δάσους της Βόρειας Εύβοιας

Η καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια κατέκαψε 520.000 στρέμματα και προκάλεσε την περιβαλλοντική καταστροφή ενός μοναδικού δάσους από κωνοφόρα πεύκη, αποσταθεροποιώντας τη ζωή των ανθρώπων, την κοινωνική συνοχή και την τοπική οικονομία.

Στο επίκεντρο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι η αναγέννηση του Νέου Δάσους.

Οι 13 ανατεθείσες θεματικές μελέτες ανάπτυξης του Προγράμματος (το Νέο Δάσος, οι Υποδομές, η Αγροδιατροφή, ο Τουρισμός κ.ο.κ.) που αναφέρονται σε όλες τις πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, συνομιλούν και συγκλίνουν σε έναν σκοπό: την αναγέννηση του Νέου Δάσους. Το Νέο Δάσος αποτελεί τον εμπνευστή στου Προγράμματος. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην αναγέννησή του, η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών ευρείας κλίμακας.

Επιπλέον, η αναγέννηση του Νέου Δάσους θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη φυσική αποκατάσταση στο μεγαλύτερο ποσοστό του Δάσους, αλλά και μέσα από την αναδάσωση, την οποία θα ορίσει ειδική μελέτη δίνοντας τη σωστή οικολογική κατεύθυνση.

Στόχος είναι το Νέο Δάσος να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, πράσινης και ψηφιακής, και ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές.

Τέλος, το Νέο Δάσος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της «Οικονομίας του Δάσους», με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας, μέσα από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του δάσους, την ξυλεία, τη ρητίνη, τον τουρισμό, κ.λπ.

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Σύμβουλος περιβάλλοντος, μελετητής «Master Plan για το Νέο Δάσος» 

Εταιρεία «Ύλη»-Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος

«Μια ολιστική προσέγγιση για την αναγέννηση του δάσους»

Η ολοκληρωτική καταστροφή του δάσους της Βόρειας Εύβοιας, σε μια καμένη έκταση 520.000 στρεμμάτων, προκάλεσε βαθιές πληγές στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομία, αλλά και στην ζωή των κατοίκων που ζούσαν άμεσα, ή έμμεσα από αυτό.

Η ανασυγκρότηση της περιοχής έχει να λύσει προβλήματα που υπήρχαν πριν την φωτιά, μαζί με αυτά που δημιούργησε η τελευταία καταστροφή. Η βαθιά κατανόηση της σχέσης των κατοίκων με το δάσος, η αποτίμηση της ζημίας ανά κλάδο εργαζόμενων, η αναγέννηση του δασικού οικοσυστήματος είναι θέματα στα οποία δοκιμάζεται η ομάδα μας.

Η αποκατάσταση του Νέου Δάσους συνδυάζεται με την ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων αλλά και των υποδομών. Αναζητούνται νέες πηγές εσόδων από την Οικονομία του Δάσους, με καινοτόμες δράσεις. Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται στην κρίση της τοπικής κοινωνίας, πριν αποτελέσουν αντικείμενο δράσης. Ταυτόχρονα αναζητούνται τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι δομές της υλοποίησης.

ΘΕΚΛΑ Κ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ

Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας

«Το πρόγραμμα αναδάσωσης: μύθοι και πραγματικότητες»

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Μεσογείου που μαστίζονται από τις δασικές πυρκαγιές λόγω του θερμού και ξηρού καλοκαιριού. Στη μεσογειακή ζώνη τα οικοσυστήματα της χαλεπίου πεύκης, των αειφύλλων πλατυφύλλων αλλά και των θερμόβιων πλατυφύλλων (δρυοδασών και δασών καστανιάς) είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές και αναγεννώνται εύκολα μετά τη φωτιά. Τα μεν πεύκα με σπόρους, τα δε πλατύφυλλα είδη (φυλλοβόλα και αείφυλλα) με παραβλάστηση. Παρά τη δυνατότητα φυσικής αποκατάστασης, εκτιμάται ότι ένα σημαντικό κομμάτι θα χρειαστεί αναδάσωση, όπως συστάδες που έχουν ξανακαεί και δεν υπάρχουν ώριμοι σπόροι ή εκτάσεις με κλίσεις μεγαλύτερες του 50%. Επίσης, πρόβλημα αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων μετά την πυρκαγιά δημιουργείται στη μαύρη πεύκη και στην ελάτη, είδη που δεν είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές, λόγω της ζώνης εξάπλωσής τους. Στις εκτάσεις για τις οποίες θα αποφασιστεί αναδάσωση, θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη αναδάσωσης, έτσι ώστε οι επεμβάσεις αυτές να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση από οικολογική άποψη (επιλογή κατάλληλων δασοπονικών ειδών και τεχνικών φύτευσής τους).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Μάρκετινγκ & Οικονομικής Επιχειρήσεων Ξύλου, 

Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Η οικονομία του δάσους: Πώς οι πόροι του δάσους επιστρέφουν σε αυτό»

Η «οικονομία του δάσους» αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο για την πολυλειτουργική αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Νέου Δάσους στη Βόρεια Εύβοια, επιτυγχάνοντας έτσι περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Στόχος της φιλοσοφίας αυτής είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες/καταναλωτές με αειφορικό τρόπο, η ενίσχυση της καινοτομίας, η ανάπτυξη νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η ανάπτυξη συνεργειών και δικτυώσεων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, της επικοινωνίας και του αποτελεσματικού μάρκετινγκ, ώστε να δημιουργηθεί «πλούτος» που να επιστρέφει στο ίδιο το δάσος, στην τοπική κοινωνία, αλλά και να ενισχύει την εθνική οικονομία.

Προτείνεται η δημιουργία ενός καινοτόμου φορέα, που δεν θα υποκαθιστά το κράτος ή άλλο δημόσιο φορέα ή οργανισμό σε οποιαδήποτε αρμοδιότητά τους σχετική με το δάσος ή τις δασικές εκτάσεις και θα μπορεί να αναδείξει την πραγματική οικονομία του Νέου Δάσους. Ο φορέας αυτός προβλέπεται να αποτελέσει ένα πρότυπο και επιτυχημένο παράδειγμα μετάβασης προς την κατεύθυνση για μια πιο καινοτόμο αειφόρο δασική οικονομία, συμφιλιώνοντας τις ανάγκες για βιώσιμη δασική παραγωγή και κατανάλωση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών της Βόρειας Εύβοιας, παραμερίζοντας νοοτροπίες και μεθόδους που είτε έχουν ξεπεραστεί είτε έχουν φθάσει στο μέγιστο της απόδοσης τους.

Δρ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής

υπό τον συντονισμό του καθηγητή Dr Johann Georg Goldammer

«Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα»,

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»

«Η συμβολή της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής για τις “Προοπτικές

Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα” στον σχεδιασμό

για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας»

Η Επιτροπή προσκλήθηκε να συνεισφέρει στην ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας με εκτιμήσεις, ιδέες και προτάσεις στο πνεύμα της έκθεσης για την ολιστική διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα που εκπόνησε και κατέθεσε στην ελληνική κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων το 2019. Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση, συμφώνησε να συμβάλει σε πρώτο χρόνο με την τεκμηρίωση της εξέλιξης και της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς του Αυγούστου 2021 και με προτάσεις για άμεσα μέτρα πρόληψης για το 2022. Στη συνέχεια, εντός του 2022, θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης πυρκαγιών, σύμφωνο με την έκθεσή της του 2019, προσαρμοσμένο στην περιφερειακή κλίμακα της νήσου Εύβοιας.

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: