Το 44ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Προσθετικής Οδοντιατρικής -EPA

έλαβε χώρα επιτυχώς στο Μέγαρο με τη φυσική παρουσία 400 συνέδρων.

Οργανωτικό γραφείο: Εverest Travel & Congresses

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.